Nie je farba ako farba

Charakteristickou vlastnosťou výrobkov z minerálnych surovín je ich farebná jedinečnosť. Každý výrobca má samozrejme stálu ponuku farieb, ale treba si uvedomiť, že v rámci jednej farby sa môžu objavovať malé rozdiely v odtieňoch.


Dlažobné kocky vznikajú z prírodných surovín a rozdiely v odtieňoch sú prírodným javom. Niekedy stačí iný odtieň použitého piesku a farba dlažobných kociek z rôznych výrobných sérií sa od seba mierne líši. Preto je veľmi dôležité vopred si vyrátať množstvo potrebného materiálu.

Ak sa chcete vyhnúť problémom vznikajúcim pri doplňovaní chýbajúceho materiálu, naplánujte si čo najväčší nákup už v prvej etape projektu. Len tak budete mať istotu, že farby všetkých plôch budú rovnorodé.