Ošetrovanie a údržba

Údržba povrchu z dlažobných kociek spočíva v ich pravidelnom zametaní, občasnom omývaní vodou, odstraňovaní nečistôt, a v prípadnom doplňovaní škár.

Povrch z betónových kociek nevyžaduje žiadne špeciálne údržbové činnosti. Pri pravidelnom generálnom upratovaní Vám čistenie dlažobných kociek výrazne uľahčia špeciálne zariadenia, ktoré sú na túto prácu určené.

Na ošetrovanie povrchu z betónových dlažobných kociek alebo terasových dlaždíc je možné použiť aj chemické prostriedky k impregnácii betónu. Väčšina z nich znižuje nasiakavosť povrchu kociek a zintenzívňuje ich farbu. Trhová ponuka je široká a okrem výrobkov dostupných v celej krajine existujú aj prostriedky, ktoré sú distribuované lokálne. Najlepšie je spýtať sa priamo pracovníkov firmy špecializujúcej sa na dláždenie, ktorí odporučia pre danú dlažbu ten najvhodnejší prostriedok. Pred nanesením prípravku na celý povrch navrhujeme vyskúšať jeho pôsobenie na malej časti.

Pri odstraňovaní snehu alebo ľadu v zimnom období nepoužívajte ostré nástroje, ktoré by mohli povrch kociek poškodiť. Môžete použiť odmrazovacie prípravky, ale pozor – ich intenzívne používanie môže viesť k zmenám farby povrchu, alebo dokonca k olupovaniu jeho hornej vrstvy.