Výber materiálu

Výber materiálu rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje vzhľad samotného povrchu a spoločne s ním aj vzhľad celého okolia domu.

Rovnaký návrh môžeme realizovať pomocou štandardných kociek, ako aj ušľachtilých kociek. Výsledky sa však budú líšiť nielen cenou, ale aj estetickými kvalitami. Táto skutočnosť je zjavná z nasledujúceho príkladu, v ktorom je povrch upravený dvoma spôsobmi – štandardným a „ušľachtilým“.

Pokiaľ je pre nás estetická otázka dôležitá, mali by sme si uvedomiť, že vyššia cena materiálu, ktorý si pre úpravu okolia domu vyberáme, nijako drasticky nezvyšuje celkové náklady investície, najmä keď zahŕňame náklady na stavbu celého domu. Ako to zistiť?

Povedzme, že náklady na stavbu domu predstavujú 120 382 EUR(nízky a stredný štandard) a spriemerovaná cena dlažobných kociek potrebných na vydláždenie spevnených plôch je 4012 EUR. Táto čiastka predstavuje len 3,4 % z celkových nákladov (4 % pri výbere dlažobných kociek Elegante a 2,7 % pri výbere štandardných kociek).

Pre porovnanie: vzhľad spevnených plôch má približne 35 percentný podiel na tom, ako bude celý dom pôsobiť na svojich obyvateľov a návštevníkov. V súvislosti s touto skutočnosťou by sme si mali položiť otázku, či naozaj stojí za to ušetriť na materiáli, a pritom oslabiť celkový vzhľad nášho domu a jeho okolia.


 

Cena dlažobných kociek a celková cena domu

Screenshot_1

Cena dlažobných kociek a náklady na ich pokládku

kostka-standardowa-vs-szlachetna

druh dlažbypriemerná cena m²cena dlažby potrebnej na vydláždenie plochy s veľkosťou 280 m² nawierzchni
štandard12 EUR3 360 EUR
colormix15 EUR4 200 EUR
elegante17 EUR4 760 EUR