fbpx

Bezpečnosť

Našou prioritou je bezpečnosť a zdravie pracovníkov

Sme presvedčení, že je možné pracovať bez nehôd. V tejto oblasti pôsobíme na základe vlastných štandardov a tam, kde je to možné a potrebné, prijímame opatrenia prekračujúce rámec poľského práva.

Dôsledne dodržiavame požiadavky dôležitých zásad BOZP. Sú to jednoduché pravidlá správania, ktoré zabezpečujú bezpečnosť na pracoviskách, kde sa vyskytuje najväčšie nebezpečenstvo a riziko nehody: uzavreté priestory / práca vo výškach / zapájanie strojov a energie / vozidlá / zdvíhanie / osobné ochranné prostriedky. Medzi pracovníkmi vytvárame kultúru bezpečnosti, tzn. súhrn činností a zásad týkajúcich sa každodennej práce. Oveľa účinnejšie ako trest, ov sú v tomto prípade odmeny za bezpečné správanie sa na pracovisku.

Aktivita a angažovanie pracovníkov oveľa úspešnejšie predchádza potenciálnym nehodám a u každého pracovníka vytvára osobnú zodpovednosť. Naše podniky v Żorach a Libiążu boli v prevádzke bez najmenšej nehody viac ako 3000 dní. Je to takmer 10 rokov – absolútny rekord! Tri z našich podnikov y boli v prevádzke 2000 dní (5,5 roka), a 6 dosiahlo výsledok 1000 dní (3,5 roka) bez nehody.

Už od roku 2004 sa pravidelne snažíme znižovať zdraviu škodlivé faktory, ktoré ohrozujú zdravie našich pracovníkov na pracovisku. Vo všetkých našich podnikoch vykonávame činnosti, ktoré majú za cieľ minimalizovať hladinu hluku. Predovšetkým znižujeme hladinu hluku vo vibrolisoch, pomocou zvukotesných kabín. Zabezpečujeme pracovníkom prístup k individuálnym ochranným prostriedkom sluchu, prispôsobeným k druhu a charakteru vykonávanej práce. Dodatočne vykonávame školenia umožňujúce ich optimálne používanie a okrem iného testujeme pilotážny program individuálneho výberu chráničov sluchu – s chráničmi prispôsobenými k sluchovým kanálom konkrétneho človeka.

Libet - Producent Kostki Brukowej