fbpx

O nás

Libet S.A. (a.s.) je na poľskom trhu popredným výrobcom zámkovej dlažby a iných betónových materiálov na úpravu povrchu.
Podľa odhadov PMR zaznamenal Libet v roku 2013 nárast účasti na trhu so zámkovou dlažbou Premium z 32 na 34 %, čo mu v tejto oblasti dáva pozíciu nepopierateľného lídra. Spoločnosť dokázala tiež zvýšiť podiel na trhu so zámkovou dlažbou celkovo z 19 na 22 % a týmto sa vyrovnať úrovni najväčšieho konkurenta.

Výrobky segmentu Premium sú určené hlavne pre individuálnych odberateľov, zatiaľ čo štandardný a priemyselný segment uspokojuje predovšetkým dopyt vyplývajúci z realizovaných infraštrukturálnych investícií. V ponuke spoločnosti sa tiež nachádzajú terasové dosky zo série Libet Impressio, kamenné dosky zo série Libet patio, ako aj priemyselné výrobky, o. i. obrubníky, kocky a betónové dosky, zatrávňovacia dlažba a palisády.

Spoločnosť má v súčasnosti 15 výrobných závodov, v ktorých prebieha výroba na 26 výrobných linkách. Výrobné závody Libet S.A. (a.s.) sa vyznačujú vysokou úrovňou automatizácie výrobných procesov. Skupina realizuje výrobu na základe moderných technológií, vysokokvalitných surovín pri dodržiavaní mimoriadnej starostlivosti v oblasti bezpečnosti práce.

Výrobné závody spoločnosti sú lokalizované v regiónoch s najväčším dopytom na zámkovú dlažbu. Umožňuje to optimalizáciu nákladov – preprava výrobkov z priemyselného segmentu je rentabilná do vzdialenosti cca 150 km od závodu a preprava zo štandardného segmentu do vzdialenosti cca 250 km.

Libet vlastní tiež stabilnú a diverzifikovanú distribučnú sieť známu medzi výrobcami vibrolisovaných betónových výrobkov v Poľsku, ktorá spolupracuje so sieťou autorizovaných predajní. Okrem toho sa spoločnosť zaoberá priamym predajom pre firmy z oblasti cestného staviteľstva, veľkoobchod a firmy so zameraním na všeobecné staviteľstvo. Ako jeden z mála výrobcov zámkovej dlažby v Poľsku, Libet stimuluje dopyt ponukou služieb projektovania a aranžovania pozemkov.

Najväčším akcionárom Libet S.A. (a.s.), ktorý vlastní 30,06 % akcií, je spoločnosť Glaspin Colsultans Limited s ručením obmedzeným so sídlom v Limassol, Cyprus. Legg Mason vlastní 17,86 % akcií, ING PTE S.A. má 12,36 %, PKO OFE 5,0003 % a zvyšných 34,7197 % akcií patrí burzovým investorom.

Libet - Producent Kostki Brukowej