Nákupná politika

Vážení kontrahenti/dodávatelia,

cieľom nákupnej politiky, ktorú si skupina LIBET vytýčila, je nakupovať efektívne a plánovite za najvýhodnejších obchodných podmienok a súčasne udržiavať najvyššiu kvalitu nakupovaných materiálov, výrobkov a služieb. Vďaka našej nákupnej politike, ktorá je dôsledná a zodpovedá našim špecifickým potrebám, efektívne prehlbujeme spoluprácu s už nájdenými obchodnými partnermi a zároveň nachádzame nových dodávateľov tovaru a poskytovateľov služieb.

Základné princípy nákupnej politiky LIBET

Vyvinutá stratégia a záväzné procedúry, ktoré zodpovedajú potrebám našej spoločnosti, vymedzujú postupy v oblasti nakupovania, doplňovania súpisu kvalifikovaných dodávateľov a preverovania všetkých nakúpených surovín, náhradných sú
iastok, materiálov a služieb. V rámci záväznej nákupnej politiky sa riadime princípom výberu dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží a dopytov na ponuku.

Libet - Producent Kostki Brukowej