fbpx

Princípy spolupráce

V rámci spolupráce s našimi architektmi ponúkame poradenstvo v oblasti výberu materiálu a rovnako aj bezplatné vytvorenie návrhu na úpravu exteriéru.

Táto ponuka zahŕňa vytvorenie obrázkov v programe AutoCad a obstaranie dokumentácie, ktorá obsahuje špecifikáciu materiálu a výpočty týkajúce sa povrchu. Po dokončení dostanete hotový návrh s kompletnou dokumentáciou a autorskými právami umožňujúcimi jeho ďalšie využitie.

Aby mohli naši architekti návrh správne vypracovať, budú potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • kótovaný nákres terénu
  • stavebný výkres objektu v mierke 1:100
  • návrh farebného ladenia fasády alebo jej fotografia

Spolupráca s naším architektom začína tým, že ho oboznámite  so svojimi predstavami a s charakterom úprav. Počas prípravy návrhu prebiehajú ďalšie konzultácie, architekt je v neprestajnom kontakte so zadávateľom. Na hotový návrh zadávateľ zvyčajne nečaká dlhšie ako dva týždne.

Libet - Producent Kostki Brukowej