Selektívne pieskovanie

Detaily určujú charakter celku a dodávajú čaro miestam, kde trávime väčšinu času.
Čoraz väčší dôraz kladieme na úpravu exteriérov, v ktorých sa pohybujeme. Vieme ohodnotiť prácu architektov a projektantov, vážime si dobré nápady. S nadšením prijímame kreatívne riešenia, ktoré nám uľahčujú každodenné činnosti a skrášľujú prostredie, v ktorom žijeme. Preto sme do ponuky firmy Libet nanovo zaradili selektívne pieskovanie dlaždíc. Týmto spôsobom je možné na dlažbe vytvoriť vzory a nápisy, ktoré sú originálne, efektné a predovšetkým trvanlivé.

Poďme spoločne vytvoriť priateľský priestor

Nápaditosť, praktickosť a bezpečnosť – to sú najdôležitejšie vlastnosti, ktoré očakávame od priestorov okolo škôl a materských škôlok. Estetická úprava takýchto miest prebúdza radosť detí a dôveru ich rodičov. Je dôležité zaistiť deťom pekný a príjemný priestor na učenie aj zábavu. Dlažba na dvore školy alebo materskej škôlky trvale obohatená vzorom skákajúceho panáka iste poteší všetkých miestnych školákov alebo predškolákov.

Libet - Producent Kostki Brukowej