fbpx

Pre realizátorov

Program certifikácie pre firmy špecializujúce sa na dláždenie Libet

Ani projekt úpravy povrchu, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám investora, ani povrchové materiály vysokej kvality ešte nemusia byť stopercentnou zárukou, že výsledný povrch bude krásny, praktický a bude mať dlhú životnosť. Vo všetkých týchto ohľadoch – a v tom poslednom osobitne – hrá dôležitú úlohu kvalitná realizácia.

Libet kladie veľký dôraz na kvalitnú realizáciu povrchov. Preto umožňuje najlepším profesionálom v tomto odbore, aby získali Certifikát autorizovanej dláždičskej firmy Libet, ktorý im okrem iného ponúka:

  • účasť na špeciálnych uzavretých teoreticko-praktických školeniach
  • zásadnú a praktickú pomoc v oblasti realizácie povrchov
  • priebežnú spoluprácu s najlepšími partnerskými a autorizovanými predajnými miestami Libet
  • propagáciu na stránkach www.brukarze.pl ktorá zahŕňa okrem iného aj zápis do katalógu firiem so zodpovedajúcim zvýraznením a s uvedením informácie o získanom certifikáte
  • účasť v súťažiach určených pre realizátorov firmy Libet, v ktorých je možné vyhrať napríklad profesionálne dláždičské náradie
  • možnosť využiť propagáciu pripravenú výhradne pre certifikovaných realizátorov
  • zverejnenie fotografií realizovaného povrchu z výrobkov Libet v propagačných a informačných materiáloch vrátane uvedenia názvu realizátora (príklady nájdete v katalógoch výrobkov Libet).

Pokiaľ má Vaša firma záujem o získanie Certifikátu autorizovanej dláždičskej firmy Libet, prihláste ju prosím do tohto programu zástupcu niektorého z partnerských a autorizovaných predajných miest Libet (zoznam týchto miest nájdete pod záložkou Kde nakupovať), alebo priamo, odoslaním informácií na e-mailovú adresu brukarze@libet.pl.

Realizátori, ktorí sa do programu prihlásia, sa zúčastnia špeciálneho cyklu teoreticko-praktických školení, usporiadaného firmou Libet.
Viac informácií získate na strane www.brukarze.pl.

Libet - Producent Kostki Brukowej