Staňte sa naším dodávateľom

Pri rokovaniach s našimi dodávateľmi uplatňujeme princípy, ktoré nám umožnia optimalizovať náklady, zaručia efektivitu a dôvernosť predávaných informácií. Sme presvedčení, že práve tieto princípy v spojení so znalosťami a skúsenosťami našich kontrahentov pozitívne ovplyvnia kvalitu našich výrobkov.

Rozhodujúcimi požiadavkami pri výbere našich spolupracovníkov sú:

 • najvyššia kvalita vzhľadom na cenu,
 • úplná spoľahlivosť a včasnosť dodávok,
 • záujem spolupracovať a garancia servisu,
 • udržiavanie dlhodobých obchodných vzťahov,
 • ponuky nových technologických riešení.

Všetky firmy, ktoré by sa rady stali našimi dodávateľmi a ktoré sú schopné predložiť konkurenčnú ponuku zodpovedajúcu požiadavkám skupiny Libet, srdečne pozývame k spolupráci.

V súčasnosti hľadáme dodávateľov predovšetkým pre tieto výrobkové skupiny:

 • suroviny na výrobu – piesky, štrky, prísady do betónu,
 • obaly – stretch fólie, vrece big bag, pásky s logom, palety, drevo,
 • prevádzkové materiály – súčiastky do strojov, elektrosúčiastky, súčiastky do vysokozdvižných vozíkov a nakladačov, pohonné látky, oleje a mazivá, formy,
 • dopravné služby – výklopné vozne, plachty, otvorené návesy,
 • marketingové a reklamné služby,
 • ostatné – elektrická energia, ochranné pomôcky, prostriedky BOZP, kancelárske potreby.

Všetky ponuky, ktoré naša firma dostane, budú zaradené do internej databázy potenciálnych dodávateľov materiálu / výrobkov / služieb. Na ponuky odpovedáme podľa aktuálnej potreby nadviazania spolupráce.

Libet - Producent Kostki Brukowej