Ako pripraviť podklad

Nedostatočne spevnené podložie, zle vyhotovený podklad, nesprávne zvolený materiál – to všetko môže časom viesť k prepadaniu povrchu a k vzniku nerovností.

Kvalitný, profesionálne pripravený podklad musí mať hrúbku 15–45 cm (v závislosti od druhu podložia a predpokladanej záťaže) a musí byť tvorený štrkom s frakciou 30–60 mm. Na tento podklad je potrebné naniesť podsyp s hrúbkou 3–5 cm z piesku s frakciou do 2 mm, eventuálne kamennej drviny alebo drobného štrku s frakciou 1–4 mm alebo štrkopieskovej zmesi s frakciou 0–7 mm. Zle pripravené podložie sa bude prepadať. Podložie musí mať špeciálne pripravenú pôdu. To všetko ovplyvňuje odolnosť a vodovzdornosť povrchu.

„Každá cesta má takú hodnotu ako jej podklad,“ zdôrazňuje Janusz Ostęp, majiteľ firmy El-San z Lublinu. Dodáva, že pri spevňovaní pôdy sa musí pamätať na skôr vyhotovené výkopy pre elektrickú, vodovodnú alebo sanitárnu inštaláciu alebo pre kanalizáciu. Aj v týchto miestach musí byť pôda spevnená, inak sa pôsobením atmosferických zrážok začne povrch prepadať.