Zásada kladenia dlažby z troch paliet

Počas dláždenia je potrebné vždy kombinovať kocky z troch rôznych paliet. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby vo vydláždenom povrchu vznikali plochy rôznych odtieňov.

Tento nežiaduci efekt vzniká preto, že dlažobná kocka je prírodný výrobok, pri ktorom dochádza ku kolísaniu odtieňa.

V prípade dlažobných kociek Colormix je treba vyberať kocky z paliet zvislo. Týmto spôsobom je možné aj pri drobných odchýlkach v odtieni a výške jednotlivých kociek dosiahnuť rovnorodý vzhľad dlažby.