Fasáda predstavuje veľmi dôležitý architektonický prvok a výber materiálu, z ktorého bude vytvorená, závisí predovšetkým od estetických požiadaviek. Tvar, farba a štruktúra výrobkov spoločne vytvárajú estetický akcent a zároveň zvýrazňujú charakter daného priestoru. Zatiaľ čo k strohej, nezdobenej architektúre sa najlepšie hodia zrozumiteľné minimalistické riešenia, v prípade historizujúceho slohu je vhodné použiť výraznú formu, ktorá nebude narušovať prirodzený rytmus architektúry.