fbpx

Záhrady libet dizajn

Záhrady Libet Dizajn vznikajú preto, aby prinášali inšpiráciu projektantom, architektom a investorom.

Na ich plochách sa nachádzajú rôzne, vzájomne sa prestupujúce, štýlové zóny a tematické zákutia. Tieto v mnohých ohľadoch výnimočné expozície môžu slúžiť nielen ako zásobárne hotových riešení úprav okolia domu, ale aj ako zdroj inšpirácie pre všetkých, ktorí ho hľadajú.

Libet - Producent Kostki Brukowej