fbpx

Výstavná záhrada v Libiążi

virtuálna prehliadka

Po výstavnej záhrade v Lodži vznikla táto záhrada firmy Libet ako druhá v poradí.

Nachádza sa na území výrobného závodu v meste Libiąż (čítaj libjonž) v Malopoľskom vojvodstve na ploche s rozlohou 1 500 m2, z čoho asi 1 200 m2 predstavujú dláždené povrchy a objekty malej architektúry. Zvyšné plochy sú vysadené sviežou zeleňou, ktorá prirodzene zvýrazňuje farby a štruktúru dlažobných kociek a dlaždíc.


Zóna Alica v krajine zázrakov

Ide o najtajomnejšiu a súčasne najrafinovanejšiu časť záhrady v Libiążi. Podobne ako svet v slávnej knižke Lewisa Carrolla je aj Alicina zóna plná tajomných zákutí, prekvapujúcich kompozícií a osobitého, neopakovateľného čara.
A rovnako ako Alica, ktorá sa nečakane ocitla v tajomnej krajine zázrakov a prenasledovala bieleho králika, je aj návštevník Alicinej zóny vedený zvedavosťou, s ktorou odhaľuje ďalšie a ďalšie prekvapenia. Pre túto zónu je charakteristická pestrosť – hnedé a béžové tóny sú kombinované so svetlými a tmavými odtieňmi sivej a fantazijné tvary, kruhy rôznych veľkostí sa spájajú do tajomných kompozícií. Cestička sa krúti a kľukatí a vedie návštevníka tajomným svetom plným zázrakov a  kúziel.

Prvky, s ktorými sa návštevníci cestou stretávajú, upútajú pozornosť, ale neprezradia hneď svoj účel. Použité povrchové materiály a architektonické riešenia dokonale vystihujú atmosféru miesta na hranici sna a skutočnosti.


Klasická zóna

Táto zóna má rysy provensálskeho a talianskeho štýlu. Dláždené plochy a priestorové prvky, ktoré sa v nej nachádzajú, navodzujú atmosféru slnkom rozpálených stredomorských zákutí a zároveň Vás ovanú vôňou levandule a byliniek, ako to poznáme z južných oblastí Francúzska.

Kamenná architektúra, ktorá je pre provensálsku krajinu typická, sa v záhrade Libet Design uplatnila v podobe kamenného múru s klenbovými priechodmi, efektných oporných múrikov, terás, širokých schodov a vyvýšenín.

Nechýba ani vínna pivnica, keďže Provence (Provensálsko) je známe nielen ako krajina levandule a tymiánu, ale aj vynikajúceho vína. Naopak, voľne sa krútiace línie, objekt pripomínajúci fontánu, betónové črepníky a povrchy evokujúce slnkom rozpálenú pôdu – to sú už prvky z oblasti talianskej klasiky, ktoré vnášajú do klasickej zóny pocit vzduchu chvejúceho sa horúčavou. Všetky prvky tejto zóny majú pastelové odtiene a pôsobia rovnako teplo a prirodzene ako v stredomorských krajinách.


Moderná zóna

Modernej zóne vládne široká paleta sivých odtieňov a veľké rozmery terasových dlaždíc a dlažobných kociek, či už tvoria dlažbu, alebo pokrývajú priestorové moduly.
Úpravu dopĺňajú jednoduché geometrické tvary malej architektúry, ktoré jej dodávajú eleganciu.
Geometrickosť a sivé ladenie nepôsobia v tomto prípade ani jednotvárne, ani nudne. Práve naopak, moderná zóna zaujme bohatstvom odtieňov, tvarov a neštandardných riešení a prekvapí návštevníka vyvolaním príjemných pocitov a estetických dojmov. Na vlastné oči sa v nej môžete presvedčiť, aké množstvo tónov obsahuje sivá, pretože tu koexistujú v dokonalej harmónii odtiene svetlé (popolavo sivá, bianco carrara, beige) aj tmavé (titánovo, antracitovo či grafitovo sivá alebo grigio).

Presvedčivo pôsobia aj veľké rozmery dlažobných kociek a dlaždíc, ktoré sú vynachádzavým spôsobom zostavené do podoby dlažby alebo vyvýšených stupňov, múrikov a múrov. Moderne upravená časť záhrady v Libiążi je živým dôkazom toho, že dlaždice a dlažobné kocky môžu byť vhodným materiálom rovnako na stavbu lavičiek, sedadiel, a dokonca aj letných interiérov, ako sú napríklad kuchyne alebo miesta určené na grilovanie. Prvky z architektonického betónu sú pre taký priestor skvelou dekoráciou.


Rustikálna zóna

Táto zóna upúta návštevníka uvoľnenou dekoratívnosťou a nadväznosťou na vidiecky štýl, vďaka
omu vyvoláva spomienky na záhradu starej mamy alebo prázdniny strávené na vidieku. Pôsobí hrejivo, priateľsky, pokojne a bezpečne – navodzuje presne také pocity, po akých túžia obyvatelia miest unavení každodenným zhonom.
Najvýraznejším prvkom rustikálnej zóny je tzv. suchý potok – objekt pripomínajúci potô
ik, ktorý tak často žblnkoce vo vidieckych záhradách. Jeho pomyselné brehy tvoria palisády a prvky v teplom odtieni pastello a jeho dno je vystlané oblými kameňmi rôznych veľkostí. Potô
ik lenivo meandruje záhradou, stáva sa jej osou a delí priestor na časti upravené v rôznych štýloch.

Rustikálna zóna sála teplom domáceho krbu a každé jej zákutie vyvoláva v mysli vidiecke obrazy a spomienky na šťastné detstvo. Použité dlažobné kocky majú starobylo vyzerajúci zdrsnený povrch a pórovité tehly a palisády s nepravidelnými okrajmi pripomínajú svojou štruktúrou štiepaný kameň, čo ešte viac zvýrazňuje pôsobivosť celej kompozície.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA