Výstavná záhrada v Lodži

virtuálna prehliadka

Záhrada v Lodži zaberá plochu s rozlohou viac ako 2 500 m2.

Originálne úpravy exteriéru, s ktorými sa v tejto záhrade stretávame, prezentujú okrem iného novinky z ponuky firmy Libet.

Zóny rôznych štýlov (mestská, rustikálna, moderná) a tematické zákutia (vodné, galaktické, zónové a niekoľko ďalších) predstavujú zaujímavé riešenia, ktoré sú často neštandardné ako z hľadiska štýlového, tak aj z hľadiska funkčného.
Stojí za to presvedčiť sa na vlastné oči, že aj prvky z betónu môžu štýlovo zapadať do akéhokoľvek prostredia. Vo výstavnej záhrade v Lodži čaká na návštevníkov viac ako 2 500 m2 inšpirácie.


Mestská zóna

Táto časť záhrady otvára celú expozíciu a návštevníkom predkladá niekoľko možností úprav okolia domu v mestskom priestore. Vynachádzavé využitie terénnych nerovností zvýrazňuje charakter miesta a zvyšuje estetickú a úžitkovú hodnotu mestskej krajiny. Príklad černo-bielej úpravy je inšpirovaný najnovšími trendmi, ktoré vidia hodnotu práve v takýchto kompozíciách. Čistá grafická schéma povrchu delí priestor na rôzne zóny. Vysoké prvky spevňujúce svahy zvýrazňujú rozdiely v úrovniach terénu. Výslednú hodnotu takého projektu ovplyvňuje do značnej miery kvalita použitých materiálov. Dlažobné kocky a terasové dlaždice v kombinácii s prírodnou kamennou drvinou dodajú eleganciu aj tej najjednoduchšej úprave. V tomto prípade zašiel projektant ešte o krok ďalej. Rozhodol sa totiž vyzvať detských obyvateľov mesta a ich rodičov k interakcii a ponúknuť im niekoľko možností, ako v záhrade tráviť voľný čas. Šachy na čerstvom vzduchu, skákanie panáka, hra na naháňačku okolo gulí alebo hra na skrývačku, ku ktorej vyzývajú rozmerné panely vyrastajúce priamo zo zeme – to sú len niektoré z nich.


Moderná zóna

Veľké jednoduché formy a černo-biele ladenie – to sú vlastnosti pripisované modernému, minimalistickému štýlu. Sivá farba sa po rokoch odmietania vracia, a to v plnom lesku. Je to priamo triumf sivej v jej najlepších podobách. Rôzne odtiene a štruktúry – od bielej po tmavo grafitovú a od hladkého povrchu po silne zdrsnený – vnášajú do zdanlivo asketických úprav veľmi zaujímavé prvky. Sivé tóny sa dobre spájajú s kovom a sklom a zároveň podtrhujú krásu dreva a jemnosť zelene. Vďaka neštandardnému spôsobu kladenia dlaždíc Maxima vznikajú na terase široké škáry, ktoré je možné vyplniť štrkom alebo trávou. Výrazným akcentom tejto zóny je originálna pergola z gabiónov.


Rustikálna zóna

Útulný a osobitý dom so záhradou – to bola inšpirácia pre vznik rustikálnej zóny. Zlatisto a rašelinovo hnedé farby kruhov z tehál a kameňov sa snúbia s pieskovo hnedým povrchom terasy. Zelené koruny stromov poskytujú príjemný tieň a červené kríky ladia s farbami malej architektúry. Štiepané tehly a kamene z kolekcie Libet Completto majú vzhľad prírodného štiepaného kameňa, takže zvýrazňujú romantickú atmosféru záhrady. Sú
asťou kompozície je aj špeciálne vybraná hojdačka.


Záhradná zóna

V záhrade alebo v parku predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov kompozície samotná príroda. Aby nás však zeleň uchvacovala svojou krásou nepretržite, musíme jej venovať pravidelnú starostlivosť. V záhradnej zóne sa ako strážcovia poriadku vypínajú vysoké štiepané palisády, ktoré vymedzujú hranice širokého chodníka. Stĺpiky pripomínajúce prírodný kameň tvoria kompaktný múrik, ktorý oddeľuje trávnik a kríky od veľkoryso koncipovaných cestičiek. Zlatistá farba chodníkov a ich jemné línie dodávajú záhrade oddychový, prechádzkový charakter. Tento princíp organizácie priestoru sa výborne osvedčuje aj na väčších plochách, napríklad v mestských parkoch.


Zenová zóna

Minimalistické záhrady v zenovom štýle sa dnes najčastejšie objavujú v susedstve moderných stavieb z betónu a skla. Jednoduchosť, úspornosť výrazových prostriedkov a symbolizmus, ktoré sú pre tento spôsob úpravy záhrad charakteristické, nachádzajú odozvu aj v súčasných interpretáciách. Zenový postoj voči svetu spočívajúci v prijímaní vecí takých, aké sú, je spojený s odmietaním najrôznejších ozdôb a dekorácií. Z kompozície rastlín, vody a skál vyžaruje harmónia a elegancia a súčasne rešpekt voči prírode. Zafírové sklo uväznené v gabióne symbolizuje vodu. Sprevádzajú ho jednoduché formy zo svetlého kameňa. Usporiadaná zeleň podtrhuje prítomnosť zeme. Celok tvorí pokojné zákutie – súčasnú úpravu priestoru v zenovom štýle.


Galaktické zákutie

Hlavným aktérom galaktickej úpravy je obľúbená drobná dlažobná kocka Piccola. Zostava kociek lichobežníkového tvaru umožňuje tvoriť oblúky a kruhy s ľubovoľným polomerom a kompozície, pri ktorých jediným limitom je autorova fantázia. Ozdobné gule symbolizujúce planéty sú vo väčšine prípadov záhradné lampy, iba jedna z nich, pologuľa ležiaca uprostred kompozície, je vyrobená z architektonického betónu a predstavuje prvok kolekcie Libet STAMPO. Sú
asťou galaktického zákutia sú aj štiepané palisády, z ktorých je postavený múrik okolo terasy. Prvky tvoriace prednú stranu oplotenia sú uložené neštandardným spôsobom – vodorovne. Vďaka tomu je lemovanie galaktického zákutia spojité a zvýrazňuje kresbu povrchu.


Zákutie Feng šuej

Voda v pohybe predstavuje životodarnú energiu, ktorá pomáha dosiahnuť úspech, blahobyt a osobné šťastie. Vo Feng šuej symbolizuje tieto hodnoty voľne tečúci potok.  Tečúca voda a zaoblené tvary cestičiek a prvkov malej architektúry sú predpokladom voľného prúdenia pozitívnej energie v záhrade. Teplé farby štiepaných kameňov a pieskovcový povrch tesaných dlaždíc harmonicky dopĺňajú jednoduchú úpravu tohto zákutia. Jeho mágiu zvýrazňuje plastika s názvom Endless Ribbon (Nekonečná páska) symbolizujúca nekonečno.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA